Yabancı Dil Mezunlarının İş İmkânı

Yabancı Dil Mezunlarının İş İmkânı

Yabancı dil bölümleri liselerde genellikle yabancı dile çok meraklı olan ve geleceği hakkındaki planları lisede vermiş olanların tercih ettiği ya da başka bölümlere puanı yetmediği için bu bölüme gelenlerin tercih ettiği ve sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi bölümlere nazaran daha rahat okunan bir bölümdür.

Fakat günümüzden mesleklere, iş imkânlarına ve üniversite tercihlerine bakılırsa yabancı dil okuyanların daha avantajlı olduğu görülmektedir. Artık hangi bölüm okursanız okuyun hangi sektörde çalışırsanız çalışın en az 1 yabancı dil bilmeniz gerekmektedir. Bu bakımdan üniversitelerin dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık gibi bölümlerini tercih edebilirsiniz. Yabancı dil mezunları üniversitelerde daha okurken çeviri hizmeti vererek iş hayatına küçük bir adım atabilir.

Öğrenciyken basit düzeyde başlatmış olduğunuz tercüme hizmeti mezun olduktan sonra size tercümanlık olarak bir meslek grubu açabilir. Noter huzurundan alınan yeminli tercüman belgesi ile kendinize bir tercüme bürosu açabilir ve bu sektöre yönelebilirsiniz. Çeviri bürosu olarak kendinizi özellikle mesleki alanlara ( tıp, hukuk gibi ) yönlendirseniz bu alanda daha çok başarılı olursunuz. Ayrıca yabancı dil mezunu kişilerin kendini göstereceği alanlardan birisi ise turizm sektörüdür.

Yabancı dil ağırlıklı turizm bölümlerini tercih edebilirsiniz. Rehberlik, tur ve organizasyon alanında her ülkede kendinize rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Bunun dışında eğitim fakültesi tercih ederek öğretmenlik yapma imkânı da bulabilirsiniz.
Yabancı dilin her geçen gün önem taşıdığı dünyada kendinize bir alan belirleyerek bölüm tercihi yapabilirsiniz. Unutmayın ki yabancı dil her zaman avantajdır.

Yeminli Tercüman Olmanın Şartları

Yeminli Tercüman Olmanın Şartları

Öncelikle asırlardır var olan dillerin aktarımı olan tercümanların birde yeminli tercüman olabilmek için neler yapması gerektiğini açıklayacağız. Muhakkak mahkemeler de veya noterlerde duymuşsunuzdur, yeminli tercüman kelimesini. Peki, yeminli tercüman ne demektir? Şartları nelerdir?

Yeminli tercüman olabilmek için ilk öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. İlgili Dilin üniversitesinden de mezun olmanız gerekiyor. Yeminli tercüman yabancı dil (İngilizce, Çince vs.) bildiğine dair belge sunan ve bu sunulan belgenin noter tarafından onaylanması sonucunda o notere bağlı bulunan tercümandır. Noter o an sizi mülakata alır ve o dili bilip bilmediğinize dair test eder. Hangi noterin huzurunda yemin etmiş ve dili bildiğine dair ispat veya belge sunmuş ise o noter tarafından yeminli tercüman sayılmaktadır.

Örneğin A noteri huzurunda yemin edip, dil bildiğine dair belge sunmuş tercüman B noterinde yeminli tercüman sayılmıyor. B noterinde de yeminli tercüman sayılabilmesi için B noterin huzurunda da yemin edip dil bildiğine dair belge sunması gerekiyor ve noterin muhakkak onaylaması gerekiyor. Unutmayın noter onaylamadıkça ettiğiniz yeminin ve sunduğunuz belgelerin yeminli tercümanlık için bir değeri yoktur.

Her belge için yeminli tercüme gerekmiyor. Genellikle hukuki belgelerde yeminli çeviri gerekiyor. Mahkemelerde gördüğümüz sözlü yemin sadece mahkeme için geçerli olmaktadır asla yeminli tercüman olmuyorsunuz. Hâkimin karşısında ettiğiniz yemin o mahkemeyi ve davayı ilgilendiren bir yemin ve yeminli tercümedir.

Yazılı Çeviri Teknikleri

YAZILI ÇEVİRİDE İNCE TEKNİK DETAYLAR

Dünya ticaretinin küreselleşmesi sayesinde ülkeler arasında iletişim sınırları kalkmış ve ülkelerin birbirlerini anlayabilmeleri için tercüme işlemleri giderek önemini arttırmıştır. Önceleri bu işlemler basit bir şekilde iletişim kurmak amacıyla yapılırken zamanla bir sektör haline gelmiş ve bu konu üzerine araştırmalar yapılmış, akademik çalışmalarla desteklenmiştir.
Günümüzde birçok üniversite bu alan üzerine yazılı tercümanlık yapabilecek insanlar yetiştirmekte ve bu teknikler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yapılış itibariyle doğru mesajı ve anlam kaybı yaşanmadan birkaç farklı teknikle yapılan çevirilerdir. Bu tekniklerden en çok kullanılanı ise direk tercüme tekniğidir. Dillerin birbirlerine benzemelerinden dolayı fazla anlam kaybı olmayacağı ve farklı kökenlere sahip dillere göre daha da az olabilmektedir. Aynı kökene sahip diller için bu teknik çok uygun olmaktadır.

Diğer bir teknik ise adaptasyon ya da yerelleştirme tekniğidir.
Bu teknikte kaynak dil ile çevirisi yapılacak dil arasında köken bakımından hiçbir benzerlik ya da kültürler arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu durumlara en iyi örnek atasözlerinin başka dillerde anlamlarının çok farklı olmasıdır. Türk kültürüne ait olan bir atasözünü başka dile direk olarak çevirmek hiç bir anlam kazandırmamaktadır. Çünkü yüzde yüze varan anlam kayıpları meydana gelmektedir. Bu durumlarda yapılması gereken direk çeviri değil de diğer dilde o atasözünün karşılığı olan kelimeleri araştırıp hemen hemen eş değer kelimeler bulmak ardından da çevirisini yapmak daha iyi olacaktır.

Web Sitesi Tercümanının Önemi

Web Sitesi Tercümanının Önemi

Web sitesinin tercüme ettirmeniz doğruluk bakımından çok önemlidir. Çünkü başka bir dilden diğer dile çeviri yapılırken her zaman doğru bilgiler içermelidir. Eğer bir kelimenin anlamı yanlış olarak çevrilirse bu çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak için bir tercümebürosu ile iletişime geçerek yardım almalısınız.

Tercüme ettireceğiniz web sayfasının önem derecesine göre tabi ki sizin de tercüman ile ilgili endişeleriniz artabilir. Bunun için yapabileceğiniz tek şey bir yeminli tercüme bürosu ile iletişime geçmelisiniz.

Yeminli tercüme bürosu ile iletişime geçtiğiniz zaman sizinle en güzel şekilde iletişim sağlayacak ve tercüme edilecek metinlerinizi büyük bir özveri ile çeviri yapacaklarından emin olabilirisiniz. Önemli olan çevirilerinizde asla çeviribürosu ile irtibat kurmadan veya yeminlitercüme bürosu ile iletişime geçmeden önce bir tercümanla çalışmayınız.

Tercümanlık gerçekten çeviri yapılacak dili kendi ana dili gibi biliyor ve konuşabiliyor olması gerekmektedir. Yoksa bir web sayfası çevirirken bir cümleyi bile yanlış çevirse çok büyük krizler ile karşı karşıya kalmanız mümkün olabilir.

Noter işlerinde de tercümanınızın yeminli ve güvenilebilir bir tercüman ile çalıştığınızdan emin olmalı ve içinizi rahat ettirmelisiniz yoksa güvenle çalışamazsınız. Bu yüzden her zaman bir çevirmene ihtiyaç duyduğunuz zaman mutlaka önce bir çeviri bürosu ile iletişime geçin ve ondan sonra kendinize yeminli bir tercüman arayışına başlayın. Yoksa hiçbir zaman içiniz rahat olmaz.

 

Tercüme Sektörünün Tarihsel Gelişimi

Dil Alışverişinin Zaman İçerisindeki Gelişimi!

 

            Tercüme, diller arası aktarma, geçiş olarak tanımlanabilir. Tercüme zaman içerisinde oldukça geniş bir yol kat etmiştir. Eski zamanlarda tercüme yapabilen kişi sayısı oldukça az iken, bugün tercümanların sayısı azımsanmayacak ölçüde artmıştır. Eski zamanlarda bir dili başka bir dile çevirebilmek yani tercüme yapabilmek oldukça zor bir işti; çünkü önceden tercüme yapabilmek için sadece sözlükler kullanılabiliyordu.

Durum böyle olunca tercüme yapmak oldukça vakit harcayan bir iş olarak bilinip gelişme göstermiyordu. Günümüzde ise çoğu üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümleri yaygınlaşmıştır. Bu okullar gayet kaliteli eğitim vererek kişinin dile hâkimiyetini pekiştirmektedir. Aynı zamanda internet üzerinden çeviri yapabilmek de artık oldukça yaygınlaşmış bulunmaktadır.

İnternette çeviri yapabilmek için çeşitli siteler bulunmaktadır. Bu da insanların işini kısmen kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda çeviri büroları da bulunmaktadır. Artık çeviri işleri bir sorun olmaktan çıkıp, güvenilir tercümanlarca bu iş kolaylıkla halledilebilmektedir. Bu işlerin bu kadar kolaylaşmasının sebebi şüphesiz ki teknolojidir.

Hayatımızın büyük çoğunluğunu teknolojiyle kolaylaştırdığımız gibi, tercüme sektörü de teknolojiden nasibini almıştır. Tercümeler bilgisayar üzerinden çeşitli dosyalara yazılabiliyor ki bu da tercümanların işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Tercüme sektörü her geçen gün daha da gelişmektedir. Öyle ki yakın zamanda belki de yabancı dil sorunu diye bir sorun artık tamamen ortadan kalkacaktır.

 

Tercüme Sektörünün Gelişimi

Tercüme sektörü son dönemlere bakıldığı zaman oldukça gelişmiş durumda bulunmakta ve halen de gelişimine devam etmektedir. Genellikle sadece yeminli tercüme olarak bilinen tercümanlık konusu artık bu şekilde bilinmemektedir. Çok değişik yapıları ile kullanılan tercüme artık resmi dairelerde oldukça sık kullanılmaktadır. Tercüme Avrupa birliğine girme sürecinde oldukça önemli bir konu olmuştur ki Ankara’da Çeviri eşgüdüm dairesi kurulmuştur.

Resmi kurumlarda olan tercüme ihtiyacının artışı sadece resmi kurumlarda kalmayıp özel sektörlerde de yaygınlaşmasına devam etmiştir. Ticaretin dış dünyaya açılmasının ardından özel şirketler satışını yapacağı mallar için bir çeviriye ihtiyacı bulunmaktadır. Daha ilerler ise bu satış artık ikili görüşmelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle tercümana olan ihtiyaçta artacaktır. Tercüme konusunun bu kadar geniş alanlara yayılması nedeni ile artık tercüme büroları sadece yeminli tercüme hizmeti vermemekte ve kişinin veya şirketin ne gibi bir tercümeye ihtiyacı var ise o konuya özel tercümeler yapmaktadır.

Daha da genişleyen bazı şirketler ve kurumlar sadece yazılı tercüme veya yeminli tercüme ile kalmayıp sözlü tercüme ya da simultane çeviri yapmayı da başarmışlardır. Bu konuda oldukça hızlı bir şekilde ilerleyen ülkemiz gün geçtikçe bu ilerlemesinin hızını arttıracağından şüphe duyulmamalıdır. Çünkü tercümeye olan ihtiyaç gün geçtikçe şirketlerin daha çok yurt dışı ile olan bağlantısı sebebi ile artmakta ve bu kişilerle iletişime geçilmesi gerektiğinden dolayı artmaktadır.

Dizi ve Film Tercümanlığı

Dizi ve Film Tercümanlığı

Editoryal çalışmalar tüm yazılı metinlerin kaliteli bir şekilde sonuçlanması için son derece önemlidir. Ticari anlaşmalar, akademik makaleler, tercüme işlemleri, roman ve hikâye gibi yazılı metinler, yeminli tercümeler ve noter onayı gereken kaynakların son halini alabilmesi için yapılacak editörlük ve redaktörlük çalışmalarına firma ve kurumlar eskiye göre çok daha fazla önem vermektedirler. Ayrıca günümüzde tercüme bürosu aracılığı ile sağlanan tercümanlık hizmetlerinden birçok kurumsal firma da faydalanmaktadır.

Yazılı metinlerin haricinde son yıllarda yabancı dizi ve filmlerin altyazı çeviri işlemleri ve dublaj için gerekli olan metinlerin Türkçeye çevrilmesi gibi konularda da çeviri bürosu firmalarından profesyonel destek alınmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak son yıllarda eski yıllar ile kıyaslandığında çok daha fazla yabancı televizyon dizileri ve filmleri çekilmektedir. İnternetin yaygın olarak kullanılması, iletişim ve erişim olanakların son derece gelişmiş olmasından dolayı insanların güncel olan kaynaklara yönelimi artmaktadır.

Durum böyle olunca medya sektörü de dünya genelinde yayınlanan dizi ve yayınların ülkemizde de gösterilmesi konusunda bir arayışa girmiştir. Hem televizyon şovlarının ve televizyon dizilerinin hem de filmlerin Türkçeye çevrilmesi ya da bu kaynaklara Türkçe altyazı eklenmesi önemli bir hizmet haline gelmiştir. Olanakların gelişmesine en büyük örnek bundan 10 yıl önce adını dahi duymadığımız Güney Kore ve Asya sinemasına olan ilgi nedeniyle firmaların Korece bilen tercümanlara ihtiyaç duymasını gösterebiliriz.

Tercüme Hataları ile Nasıl Başa Çıkılır?

Tercümede Yapılan Hataların Önüne Geçmek İçin Neler Yapılmalı

Tercümeyi yabancı dilden ana dile yapılan çeviri diğer bir değişle yabancı dilden diğer dile cümleyi çevirirken mantıklı ve anlatılmak istenen düşüncenin aktarılması olarak da açıklayabiliriz. Yanlış yapılan tercümeler anlatılmak istenen düşüncenin farklı algılanmasına hatta tamamen yanlış anlaşılmasına neden olabilir bu da iş ve siyaset dünyasında sonucu hoş olmayan olaylar oluşmasına neden olabilir.

Yapılan tercüme doğru ve eksiziz olması için tercümanlık yapacak kişinin ana dili ve çevirisini yapacağı hedef dili iyi bilmesi iki dile de hakim olması gerekmektedir. Dillerin yapılarına zaman ve fiil çekimlerine dikkat etmesi daima motomot (bire bir ) tercümelerden kaçınması gerekmektedir. Çünkü diller insanlar kadar bir birinden farklı özellik göstermekte ve bazı kelimelerin birbirine tam karşılığı olmamaktadır. Yapılan her yanlış tercüme, tercümanlık bürosuna zarar verdiği gibi güvenilirliği de azalır.

Diğer bir konuda çeviri bürosu çeviri yapacağı metni iyi tanımalı çalıştığı kimselerle ilişkilerini doğru kurmalıdır. Yeminli tercümanlık sorumluluk gerektiren önemli bir iştir. Çevirisini yapmanız için size güvenilip verilen metin veya çapraz çeviri esnasında yapacağınız en küçük anlatım bozukluğu iki tarafa da büyük zarar vereceği gibi çalıştığı noter tasdikli tercüme bürosunda saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmek gibi iş dünyasında önemli değerlerini kaybetmelerine yol açabilirler. Bu nedenle tercümanlık son derece dikkatle yapılması ve çeviri yapılacak dili çok iyi bilinmesi gereken önemli bir iştir.

 

Tercümana Editör Yardımı

Tercümana Editör Yardımı

Tercüme ciddi bir iştir. Birçok tercüme bürosu alanında uzman çevirmenlerle çalışmaktadır. Lakin yazılı çeviri alanında editörler de tercümanlar kadar önemli bir vasfa sahiptir. Çeviri yapıldıktan sonra editöre gönderilen metin son bir gözle incelendikten sonra müşteriye teslim edilir. Editör burada yapılan imla hatalarını, isim ve tarih yanlışlıklarını, cümlelerde yanlış yerde kullanılmış kelimeleri tespit eder. Kusursuz bir çeviri için tercüman ile birlikte bir de editörle çalışılması firmaların oldukça yararına olacaktır. Bazen acil işlerin yetiştirilmesi durumunda tercümanlar küçük ve basit hatalar yapabilmektedirler. Bu yanlışın önüne geçebilmek için çevirinin editöre gönderilip incelenmesi mühim bir konudur.

Lakin bu noktada editörün de tercüman gibi metni incelikle incelemesi, onu sahiplenmesi gerekir. Bunun için gerekli donanıma sahip olması son derece mühimdir. Özellikle edebiyat alanındaki çevirilerde bu sıkıntı çokça yaşanmaktadır. Sadece tercümanın elinden çıkan bir edebi eser, böylesi önemli bir alanda mutlaka bir editöre ihtiyaç duyacaktır. Bu bakımdan editörün de o metne kendi çocuğu gibi bakması ve ilgilenmesi metni en iyi şekilde çevrilmiş duruma getirecektir.

Birçok yeminli tercümana sahip çeviri bürosu bünyesinde editörler de bulundurmalıdır. Noter tasdikli belgelerde bile bu elzem bir durumdur. Tercümanından tutun editörüne kadar sağlam bir kadroya sahip bürolar alanında tercih edilen firmalar olacaktır. Tercümanlık emek isteyen bir iştir ve bu konuda gereken her şeyin yapılması müşteri memnuniyetini arttıracaktır.

 

Tercümede Gizlilik

Tercümede Gizliliğin Önemi

Tercümede gizlilik çok önemlidir. Her çeviri müşteri ile tercüman arasında kalmalıdır. Bu illa ki müşterinin çevrilmesi için verdiği belgenin önemiyle alakalı değildir. Bu tercümanlık yapan kişinin kendine olan saygısıdır. Bu belgeler tercüman ve müşteri dışında üçüncü bir şahsa gösterilmemelidir ve mümkünse müşteri ile çeviri büroları arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır. Çünkü bazen gerçekten çok önemli bir konuda bun konular ailevi ya da işle ilgili ya da özel hayatla ilgili olabilmektedir. Eğer müşteri gizlilik sözleşmesi istemese bile çeviri büroları kendine düşeni yapmalı ve bu belgeleri müşteri tercüman ve isterse müşterinin onayladığı kişiler dışında kesinlikle katı bir sistemle bunların gizli tutulması için gereken yaptırımların uygulayarak bunun güvenliğini sağlamalıdır.

Yeminli tercümanlık ise noter kanununa göre yapılmaktadır. Yeminli tercümanlık noter huzurunda edilen yeminle olmaktadır. Bunun da belli şartları vardır. Öncelikle yeminli tercüman olmak isteyen kişi veya kişiler yabancı dil veya dillerle ilgili belgeyi notere götürür ve noter huzurunda sözlü yemin eder. Bu yemin içeriğinde gizlilikte mevcuttur.

Gizlilik gerçekten bu konuda çok önemlidir. Çünkü biri size güvenip belki işiyle belki özel hayatıyla ilgili bir şey çevirttirmek istiyor ve bunun için yeminli tercümanlara güveniyor. bunula ilgili bürolarla bu işleri hallediyor. Önemli olan o müşterinin büro olarak güvenini boşa çıkarmamaktır ve bir diğer faktör ise dürüst olan bir tercümanlık bürosunun iş gücü her geçen gün artar ve güvenilir olmanın gururunu yaşayabilir.